2016_01_11
Piszą o nas w Gazecie Mikołowskiej.
2016_01_20
Dzień klubowy. Dzień Babci.
2016_01_28
Dzień klubowy. Dzień PA.
2016_01_29
SP17 w Tychach a sprawa Morsea.
2016_02_04
Sprawozdawcze zebranie w Tłusty Czwartek.
2016_02_11
Dzień klubowy.
2016_02_18
Dzień klubowy. Najazd młodzieży.
2016_02_25
Dzień klubowy z kołoczym z geburstagu RVI.
2016_03_03
Dzień klubowy. 2-ga lekcja telegrafii. I prezent...
2016_03_10
Dzień klubowy.
2016_03_17
Dzień klubowy przed geburstagiym Patryka.
2016_03_21
CW w SP17 w Tychach.
2016_03_31
Dzień klubowy. Ciacho Witka SQ9WR. Odwiedziny Tomka DG5LC.
2016_04_07
Kołocz urodzinowy Edmunda.
2016_04_08
SP9PKS w SP17 Tychy.
2016_04_14
Dzień klubowy.